Na start pierwszą pożyczkę otrzymasz bez kosztów do 1000 zł i nawet na 61 dni rozłożoną na dwie raty pożyczka gotowkowy porównanie procesorów quady. Decyzję otrzymasz w przeciągu minuty. W pożyczka konsolidacyjna millenium kwota pierwszej darmowej pożyczki może wynieść nawet 1700 zł! Jest to obecnie jedna z najwyższych kwot z pośród dostępnych chwilówek. Po pozytywnej weryfikacji, środki na konto zostaną przelane niezwłocznie. Minimum formalności. W promocyjnej ofercie, pierwszą pożyczkę otrzymasz na 30 dni bez dodatkowych kosztów pozyczka na rok online play. Decyzję o przyznaniu pożyczki możesz otrzymać w przeciągu kilku minut. Termin spłaty możesz odroczyć. dom na pożyczka od 18 lat bez zaświadczeń druki Otrzymasz kody rabatowe które obniżą koszty następnej pożyczki. Wypełniasz prosty wniosek bez przelewu weryfikacyjnego pożyczka na remont mieszkania kalkulator. W najnowszej promocji Credit pożyczy 1200 zł na 30 dni bez dodatkowych kosztów pozyczka do 25 euro. Pożyczkę otrzymasz w ekspresowym tempie. Teraz pierwszą pożyczkę w Pożyczkomat w kwocie do 500 zł otrzymasz bez kosztów i prowizji pożyczki na rok przez internet. Prowizja za udzielenie pierwszej pożyczki to tylko 10 zł. Pożyczając 1500 zł na 60 dni, spłacasz 1510 zł chwilówka do 300 zł. Środki można otrzymać w kilkanaście minut chwilówki online 3000. Pożyczka dostępna bez przelewania grosza. Pożyczając pierwszą pożyczkę, możesz otrzymać do 1000 zł na 30 dni za darmo, czyli ile pożyczysz tyle samo oddajesz kredyt na dom pod wynajem. Pożyczając ponownie, pożyczysz najtaniej wśród chwilówek gdzie najlepiej wziąć kredyt konsolidacyjny. Oferta otrzymała nagrodę "Laur Klienta 2015". pierwszą pożyczkę otrzymasz całkowicie za darmo do kwoty 2500 zł 7 pozyczka sosnowiec 41-2008. Wypełniasz prosty i szybki wniosek. Pożyczka udzielana jest bardzo szybko kredyty i pozyczki bankowe juniorzy. Pożyczkę można przedłużyć dwukrotnie z niską prowizją. Oferta vivus otrzymała "Laur Klienta 2015" ananas pozyczki kraków Bez telefonicznej weryfikacji i bez przelewu 1 grosza kredyt w bnp paribas fortis opinie. W Lendon można refinansować (przedłużyć) termin spłaty pożyczki o 10, 20 lub 30 dni pozyczki stargard szczecinski etatywnego. Pierwszą pożyczkę otrzymasz w kwocie do 1500 zł bez kosztów na 60 dni kredyt bank piła adres. W KasaTak nie stosują weryfikacji telefonicznej i nie wymagają informacji o dochodach kredyt gotówkowy bez zaświadczeń wrocław. Wypełniasz wniosek szybko i bez zbędnych pytań chwilowki jastrzebie online lektor pl. W 10 minut na Twoim koncie (szczegóły na stronie pożyczkodawcy) wyłudzenie pożyczki hipotecznego Pierwszą pożyczkę w kwocie 300 zł otrzymasz bez kosztów na 0% eurocent pozyczki kontakt. Dzięki szybkiej weryfikacji, chwilówkę można otrzymać w przeciągu 15 minut (szczegóły na stronie pożyczkodawcy). Szybkagotowka nie stosuje weryfikacji telefonicznej pożyczki osoba fizyczna tłumaczeniem. Duża przyznawalność.
Środki Funduszu Pracy pochodzące z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 6a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), do zadań samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy należy koordynowanie na terenie województwa realizacji programów aktywizacji zawodowej finansowanych z rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy.

W konsekwencji tego zapisu, Wojewódzki Urząd Pracy w imieniu Marszałka Województwa, koordynuje na poziomie regionalnym wszelkie działania dotyczące ww. puli środków. Do kluczowych zadań należy przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków składanych przez powiatowe urzędy pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w ramach tzw. naborów ogłaszanych w każdym roku przez Ministerstwo.

 

Rok 2013

Podstawa prawna


Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415, ze zm.). do pobrania


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. Nr 123, poz. 1019, z późn. zm). do pobrania


Istotne dokumenty


Zasady ubiegania się o środki Funduszu Pracy stanowiące rezerwę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2013 roku. (do pobrania na www.psz.praca.gov.pl).


W dokumencie określono zasady związane z aplikowaniem o środki pochodzące z rezerwy będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy w roku 2013. W szczególności określono tryb postępowania przy składaniu wniosków, ich rozpatrywaniu i przyznawaniu środków na realizację poszczególnych programów (z uwzględnieniem zakresu, kolejności i terminów działań podejmowanych przez wszystkich uczestników procesu ubiegania się o środki (tj. Starostów Powiatów, Marszałków Województw oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej). W 2013 r. jest to siedem programów:


1. związane z aktywizacją bezrobotnych na terenach, na których miały miejsce klęski żywiołowe;
2. aktywizacji zawodowej bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
oraz pracowników objętych zwolnieniami monitorowanymi, w tym w ramach programów współfinansowanych z wkładu finansowego Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG);
3. aktywizacji zawodowej bezrobotnych do 30 roku życia;
4. aktywizacji zawodowej bezrobotnych powyżej 50 roku życia;
5. aktywizacji zawodowej bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
6. specjalne;
7. pilotażowe.


Środki z rezerwy Ministra przeznaczone na dwa pierwsze z wymienionych programów są uruchamiane w ramach posiadanego limitu na bieżąco, wg kolejności wpływu do MPiPS (po uprzedniej weryfikacji i ocenie przez Marszałka Województwa) - nabór jest otwarty.


Ponadto, na program trzeci i czwarty ogłoszono dwie tury naborów: 10 stycznia i 25 lutego 2013 r. - obecnie nabory są zamknięte. Uruchomienie kolejnego jest planowane w lipcu.


Z kolei 22 stycznia br. uruchomiono nabór na program szósty, tj. na realizację programów specjalnych - nabór jest zamknięty.


Dodatkowo, projekt pilotażowy (program siódmy), który może być inicjowany przez Marszałka Województwa lub Starostę Powiatu, przed jego wdrożeniem musi każdorazowo uzyskać akceptację Ministra Pracy i Polityki Społecznej - nabór jest otwarty.
 

Rok 2012

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415, ze zm.). do pobrania

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. Nr 123, poz. 1019, z późn. zm). do pobrania

Istotne dokumenty

Zasady ubiegania się o środki Funduszu Pracy stanowiące rezerwę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2012 roku. (do pobrania na www.psz.praca.gov.pl) 

W dokumencie określono zasady związane z aplikowaniem o środki pochodzące z rezerwy będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy w roku 2012. W szczególności określono tryb postępowania przy składaniu wniosków, ich rozpatrywaniu i przyznawaniu środków na realizację poszczególnych programów (z uwzględnieniem zakresu, kolejności i terminów działań podejmowanych przez wszystkich uczestników procesu ubiegania się o środki (tj. Starostów Powiatów, Marszałków Województw oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej). W 2012 r. są to cztery programy:

- związane z aktywizacją bezrobotnych na terenach, na których miały miejsce klęski żywiołowe;

- aktywizacji zawodowej bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz pracowników objętych zwolnieniami monitorowanymi, w tym w ramach programów współfinansowanych z wkładu finansowego Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG);

- pilotażowe;

- specjalne.

Środki z rezerwy Ministra przeznaczone na dwa pierwsze wymienione programy będą uruchamiane w ramach posiadanego limitu na bieżąco w kolejności wpływu do MPiPS (po uprzedniej weryfikacji i ocenie przez Marszałka Województwa). Z kolei projekt pilotażowy, który może być inicjowany przez Marszałka Województwa lub Starostę Powiatu, przed jego wdrożeniem musi uzyskać akceptację Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Procedurę dotyczącą naboru na programy specjalne określają niżej wymienione zasady.

Zasady ubiegania się o dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie/dofinansowanie programów specjalnych w 2012 r. skierowanych do osób do 30 roku życia

oraz 

Zasady ubiegania się o dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie/dofinansowanie  programów specjalnych w 2012 r. skierowanych do osób powyżej 50 roku życia (oba do pobrania na www.psz.praca.gov.pl)

Oba dokumenty określają tryb postępowania przy składaniu wniosków, ich rozpatrywaniu i przyznawaniu środków na realizację programów specjalnych skierowanych do grup osób znajdujących się szczególnej sytuacji na rynku pracy: do 30 roku życia oraz powyżej 50 roku życia. Zasady są jednakowe dla obydwu grup odbiorców, a jedynymi różnicami wynikającymi z ich treści jest dobór grupy odbiorców wskazanej w programach specjalnych oraz wielkość środków Funduszu Pracy dla poszczególnych województw (zachodniopomorskie otrzymało na oba programy odpowiednio: 3,5 i 4,3 mln zł).

Jednocześnie, w zasadach ujęto harmogram działań, precyzujący zakres i kolejność działań koniecznych do podjęcia (przez Starostów Powiatów, Marszałków Województw oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej).  

Programy powinny przewidywać specyficzne rozwiązania, umożliwiające aktywizację bezrobotnych i innych uprawnionych osób, potrzebujących pomocy w doprowadzeniu do podjęcia pracy. Podstawowym warunkiem, aby uznać, iż program przygotowany przez urząd pracy posiada znamiona programu specjalnego, jest zastosowanie wobec wszystkich jego uczestników zarówno usług i instrumentów rynku pracy, jak również specyficznych elementów wspierających zatrudnienie, które mają stanowić drogę do przezwyciężenia barier, utrudniających aktywizację osób bezrobotnych.

Projekty specjalne zostaną zweryfikowane i poddane ocenie przez Marszałka Województwa na podstawie kryteriów wynikających z Zasad.

Rok 2011

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415, ze zm.). do pobrania

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. Nr 123, poz. 1019). do pobrania

Istotne dokumenty

Zasady przyznawania środków Funduszu Pracy stanowiących rezerwę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2011 roku. (do pobrania na www.psz.praca.gov.pl)

Dokument ten zdefiniował zasady związane z aplikowaniem o środki pochodzące z rezerwy będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy w roku 2011. W pierwszej kolejności określił o przeznaczeniu tych środków, tzn. rodzajach programów możliwych do sfinansowania. W 2011 r. było to osiem różnych programów, zakładających aktywizację zróżnicowanych grup bezrobotnych.

Jednocześnie, w dokumencie zdefiniowano procedurę ubiegania się o środki, w szczególności tryb postępowania przy składaniu wniosków, ich rozpatrywaniu i przyznawaniu środków na realizację poszczególnych programów (w uwzględnieniem zakresu, kolejności i terminów działań podejmowanych przez wszystkich uczestników procesu ubiegania się o środki (tj. Starostów Powiatów, Marszałków Województw oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej).

Ponadto, zdefiniowano tryb postępowania przy składaniu wniosków, ich rozpatrywaniu i przyznawaniu środków na realizację programów specjalnych oraz projektów pilotażowych z rezerwy Ministra.

Zasady ubiegania się o dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na finans./dofinans. programów specjalnych w 2011 r. (do pobrania na www.psz.praca.gov.pl)  

Dokument szczegółowo określił procedury związane z aplikowaniem o środki Funduszu Pracy na działania realizowane w ramach programów specjalnych. Do aplikowania uprawnione były wnioski, w których zapotrzebowanie na środki wynosiło minimum 1,5 mln zł, nie więcej jednak niż 2,5 mln zł, przy jednoczesnym założeniu efektywności programu na poziomie co najmniej 70%.

Jednocześnie, w przedłożonym dokumencie, określono procedury postępowania przy składaniu wniosków, ich rozpatrywaniu i przyznawaniu środków na realizację programów specjalnych. Ponadto, ujęto w nim harmogram działań, precyzujący zakres i terminy kolejnych działań koniecznych do podjęcia przez poszczególnych  uczestników opisywanego procesu (Starostowie Powiatów, Marszałkowie Województw oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej).

Ogłoszone programy oraz środki przyznane dla woj. zachodniopomorskiego w 2011 r.

 Rodzaj programu

Pula krajowa

(w zł)

Dofinansowane powiaty

Kwota dofinansowania

(w zł)

Program związany z aktywizacją osób bezrobotnych na terenach, na których miały miejsce klęski żywiołowe40 mln PUP Gryfice442,5 tys.
PUP Koszalin 954,2 tys.
PUP Szczecinek 505,6 tys.
Program związany z aktywizacją osób zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz pracowników objętych zwolnieniami monitorowanymi, w tym w ramach programów współfinans. z wkładu Europejskiego Funduszu Dostososowania do Globalizacji (EFG)
20 mln PUP Choszczno 114,2 tys.
PUP Szczecinek 220,0 tys.
PUP Szczecin 315,0 tys.
Programy specjalne75,5 mln PUP Białogard 1 513,3 tys.
PUP Drawsko Pomorskie 1 578,2 tys.
PUP Szczecinek 1 706,6 tys.
PUP Świdwin 2 434,0 tys.
Program zwiększający aktywność zawodową bezrobotnych w wieku 45/50 plus20 mln PUP Koszalin 824,7 tys.
PUP Myślibórz 463,5 tys.