Na start pierwszą pożyczkę otrzymasz bez kosztów do 1000 zł i nawet na 61 dni rozłożoną na dwie raty pożyczka gotowkowy porównanie procesorów quady. Decyzję otrzymasz w przeciągu minuty. W pożyczka konsolidacyjna millenium kwota pierwszej darmowej pożyczki może wynieść nawet 1700 zł! Jest to obecnie jedna z najwyższych kwot z pośród dostępnych chwilówek. Po pozytywnej weryfikacji, środki na konto zostaną przelane niezwłocznie. Minimum formalności. W promocyjnej ofercie, pierwszą pożyczkę otrzymasz na 30 dni bez dodatkowych kosztów pozyczka na rok online play. Decyzję o przyznaniu pożyczki możesz otrzymać w przeciągu kilku minut. Termin spłaty możesz odroczyć. dom na pożyczka od 18 lat bez zaświadczeń druki Otrzymasz kody rabatowe które obniżą koszty następnej pożyczki. Wypełniasz prosty wniosek bez przelewu weryfikacyjnego pożyczka na remont mieszkania kalkulator. W najnowszej promocji Credit pożyczy 1200 zł na 30 dni bez dodatkowych kosztów pozyczka do 25 euro. Pożyczkę otrzymasz w ekspresowym tempie. Teraz pierwszą pożyczkę w Pożyczkomat w kwocie do 500 zł otrzymasz bez kosztów i prowizji pożyczki na rok przez internet. Prowizja za udzielenie pierwszej pożyczki to tylko 10 zł. Pożyczając 1500 zł na 60 dni, spłacasz 1510 zł chwilówka do 300 zł. Środki można otrzymać w kilkanaście minut chwilówki online 3000. Pożyczka dostępna bez przelewania grosza. Pożyczając pierwszą pożyczkę, możesz otrzymać do 1000 zł na 30 dni za darmo, czyli ile pożyczysz tyle samo oddajesz kredyt na dom pod wynajem. Pożyczając ponownie, pożyczysz najtaniej wśród chwilówek gdzie najlepiej wziąć kredyt konsolidacyjny. Oferta otrzymała nagrodę "Laur Klienta 2015". pierwszą pożyczkę otrzymasz całkowicie za darmo do kwoty 2500 zł 7 pozyczka sosnowiec 41-2008. Wypełniasz prosty i szybki wniosek. Pożyczka udzielana jest bardzo szybko kredyty i pozyczki bankowe juniorzy. Pożyczkę można przedłużyć dwukrotnie z niską prowizją. Oferta vivus otrzymała "Laur Klienta 2015" ananas pozyczki kraków Bez telefonicznej weryfikacji i bez przelewu 1 grosza kredyt w bnp paribas fortis opinie. W Lendon można refinansować (przedłużyć) termin spłaty pożyczki o 10, 20 lub 30 dni pozyczki stargard szczecinski etatywnego. Pierwszą pożyczkę otrzymasz w kwocie do 1500 zł bez kosztów na 60 dni kredyt bank piła adres. W KasaTak nie stosują weryfikacji telefonicznej i nie wymagają informacji o dochodach kredyt gotówkowy bez zaświadczeń wrocław. Wypełniasz wniosek szybko i bez zbędnych pytań chwilowki jastrzebie online lektor pl. W 10 minut na Twoim koncie (szczegóły na stronie pożyczkodawcy) wyłudzenie pożyczki hipotecznego Pierwszą pożyczkę w kwocie 300 zł otrzymasz bez kosztów na 0% eurocent pozyczki kontakt. Dzięki szybkiej weryfikacji, chwilówkę można otrzymać w przeciągu 15 minut (szczegóły na stronie pożyczkodawcy). Szybkagotowka nie stosuje weryfikacji telefonicznej pożyczki osoba fizyczna tłumaczeniem. Duża przyznawalność.
Czy o stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół specjalnych?

Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach projektu „Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny- III edycja", wnioski mogą składać uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym. Aby uzyskać stypendium należy spełnić kryteria średniej ocen, miejsca zameldowania, kryteria dochodu na jednego członka rodziny. Dodatkowo punktowane będą oceny uzyskane z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych. Projekt zakłada równość szans oznacza to, że w przypadku spełniania przez ucznia kryteriów określonych regulaminem, o stypendium ubiegać się może również uczeń ze szkoły o profilu specjalnym.

Gdzie można pobrać niezbędne dokumenty aby ubiegać się o stypendium?

Dokumenty, które należy wypełnić i przesłać na adres do biura projektu, znajdują się do pobrania na stronie www projektu (www.stypendia.wup.pl), w zakładce pliki do pobrania. Pliki zamieszczono w formacie pdf, ich odczyt możliwy jest za pomocą programu Adobe Reader 7.0. W przypadku wystąpienia problemów z pobraniem tych dokumentów, brakiem możliwości ich odczytania, należy skontaktować się z biurem projektu telefonicznie pod numerami: 91-42-56-177, 91-42-56-152 lub drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail (stypendia@wup.pl). Dokumenty zostaną wówczas przesłane na wskazany adres.

Kto z kadry nauczycielskiej powinien prowadzić ucznia, w przypadku gdy uczeń rozpoczął edukację w gimnazjum lub szkole ponadgimnzajalnej?

W zaistniałej sytuacji gdy uczeń rozpoczyna naukę w nowej szkole (gimnazjum lub szkoła ponadgimnazjalna), w działania związane z ubieganiem się ucznia o stypendium zaangażowany powinien zostać nauczyciel szkoły poprzedniej. Osoba ta będzie pełniła funkcję opiekuna stypendysty, ponieważ na etapie składania wniosku o przyznanie stypendium posiada najwięcej informacji o stypendyście. Z opiekunem zostanie zwarta umowa, i to do tej osoby będzie należało opracowanie Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego (IPRE), jego monitorowanie oraz sporządzanie sprawozdań z jego realizacji. Podpis na opracowanym IPRE, wniosku stypendialnym oraz na sprawozdaniach z realizacji planu składać będzie Dyrektor szkoły, do której uczeń obecnie uczęszcza.

Jaka jest rola szkoły w projekcie?

Szkoła, do której uczęszcza uczeń ubiegający się o stypendium w ramach projektu „Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - III edycja", ma za zadanie udzielić wszelkiej pomocy uczniom i ich rodzicom/opiekunom prawnym, przy kompletowaniu dokumentów niezbędnych do ubiegania się o stypendium, określonych w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendium. Współpraca powinna zostać nawiązana również pomiędzy szkołą ucznia, a nauczycielem prowadzącym w przypadku gdy nauczyciel prowadzący pochodzi z innej szkoły niż ta, do której uczeń uczęszcza. Sytuacja taka ma miejsce gdy uczeń rozpoczyna edukację w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej.

Kto powinien wypełniać i składać wniosek o przyznanie stypendium?

Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendium w ramach projektu „Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - III edycja", wniosek oraz pozostałe dokumenty wypełnia uczeń wraz z rodzicem/opiekunem prawnym. Za stworzenie Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego, odpowiedzialny jest nauczyciel prowadzący ucznia. Dokumenty powinny zostać podpisane we wskazanych miejscach przez wyznaczone osoby. Należy pamiętać, iż podpis na wniosku, złożyć musi również Dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza celem potwierdzenia informacji zawartych we wniosku.

Czy alimenty otrzymywane na dziecko stanowią również podstawę do obliczenia dochodu na jednego członka rodziny?

Zgodnie z art. 3 ust.1 Ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2003 Nr 228 poz. 2255) jako dochód uznaje się również źródła nie podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym przypadku alimenty otrzymywane na dziecko. Należy otrzymywany dochód uwzględnić w załączniku nr 3, składanym razem z dokumentacją oraz dodatkowo dołączyć kopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, decyzji o przyznaniu świadczenia alimentacyjnego .

Czy można dokonywać poprawek i uzupełniać wniosek w ramach oceny formalnej?

Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach projektu „Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - III edycja", dokumenty należy składać do dnia 14 września 2012 roku do godz. 15:30, umieszczone w zaklejonej kopercie opatrzonej opisem zawierającym imię, nazwisko i adres wnioskodawcy oraz z dopiskiem „Zachodniopomorskie talenty - wniosek o przyznanie stypendium", w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin. Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą, decyduje data wpływu. Wnioski dostarczone po terminie, źle wypełnione, niekompletne będą odrzucone.

Jaka musi być średnia ocen aby złożyć wniosek?

Średnia ocen jaka kwalifikuje ucznia do złożenia wniosku stypendialnego to 4,75. Jest to średnia ocen uzyskana na świadectwie szkolnym za rok 2011/2012. Konstrukcja systemu punktowego przewiduje przyznawanie odpowiedniej liczby punktów za średnią ocen, oznacza to, że średnia powyżej 4,75 generuje większą liczbę punktów. Maksymalna ilość punktów jaką można otrzymać w tej kategorii to 30.