Na start pierwszą pożyczkę otrzymasz bez kosztów do 1000 zł i nawet na 61 dni rozłożoną na dwie raty pożyczka gotowkowy porównanie procesorów quady. Decyzję otrzymasz w przeciągu minuty. W pożyczka konsolidacyjna millenium kwota pierwszej darmowej pożyczki może wynieść nawet 1700 zł! Jest to obecnie jedna z najwyższych kwot z pośród dostępnych chwilówek. Po pozytywnej weryfikacji, środki na konto zostaną przelane niezwłocznie. Minimum formalności. W promocyjnej ofercie, pierwszą pożyczkę otrzymasz na 30 dni bez dodatkowych kosztów pozyczka na rok online play. Decyzję o przyznaniu pożyczki możesz otrzymać w przeciągu kilku minut. Termin spłaty możesz odroczyć. dom na pożyczka od 18 lat bez zaświadczeń druki Otrzymasz kody rabatowe które obniżą koszty następnej pożyczki. Wypełniasz prosty wniosek bez przelewu weryfikacyjnego pożyczka na remont mieszkania kalkulator. W najnowszej promocji Credit pożyczy 1200 zł na 30 dni bez dodatkowych kosztów pozyczka do 25 euro. Pożyczkę otrzymasz w ekspresowym tempie. Teraz pierwszą pożyczkę w Pożyczkomat w kwocie do 500 zł otrzymasz bez kosztów i prowizji pożyczki na rok przez internet. Prowizja za udzielenie pierwszej pożyczki to tylko 10 zł. Pożyczając 1500 zł na 60 dni, spłacasz 1510 zł chwilówka do 300 zł. Środki można otrzymać w kilkanaście minut chwilówki online 3000. Pożyczka dostępna bez przelewania grosza. Pożyczając pierwszą pożyczkę, możesz otrzymać do 1000 zł na 30 dni za darmo, czyli ile pożyczysz tyle samo oddajesz kredyt na dom pod wynajem. Pożyczając ponownie, pożyczysz najtaniej wśród chwilówek gdzie najlepiej wziąć kredyt konsolidacyjny. Oferta otrzymała nagrodę "Laur Klienta 2015". pierwszą pożyczkę otrzymasz całkowicie za darmo do kwoty 2500 zł 7 pozyczka sosnowiec 41-2008. Wypełniasz prosty i szybki wniosek. Pożyczka udzielana jest bardzo szybko kredyty i pozyczki bankowe juniorzy. Pożyczkę można przedłużyć dwukrotnie z niską prowizją. Oferta vivus otrzymała "Laur Klienta 2015" ananas pozyczki kraków Bez telefonicznej weryfikacji i bez przelewu 1 grosza kredyt w bnp paribas fortis opinie. W Lendon można refinansować (przedłużyć) termin spłaty pożyczki o 10, 20 lub 30 dni pozyczki stargard szczecinski etatywnego. Pierwszą pożyczkę otrzymasz w kwocie do 1500 zł bez kosztów na 60 dni kredyt bank piła adres. W KasaTak nie stosują weryfikacji telefonicznej i nie wymagają informacji o dochodach kredyt gotówkowy bez zaświadczeń wrocław. Wypełniasz wniosek szybko i bez zbędnych pytań chwilowki jastrzebie online lektor pl. W 10 minut na Twoim koncie (szczegóły na stronie pożyczkodawcy) wyłudzenie pożyczki hipotecznego Pierwszą pożyczkę w kwocie 300 zł otrzymasz bez kosztów na 0% eurocent pozyczki kontakt. Dzięki szybkiej weryfikacji, chwilówkę można otrzymać w przeciągu 15 minut (szczegóły na stronie pożyczkodawcy). Szybkagotowka nie stosuje weryfikacji telefonicznej pożyczki osoba fizyczna tłumaczeniem. Duża przyznawalność.

 

Kształcenie zawodowe i ustawiczne

Terminy „kształcenie ustawiczne", czy też „uczenie się przez całe życie" często bywają używane zamiennie. W języku angielskim odpowiadają one terminom „continuing training"
i „lifelong learning". Konieczność kształcenia ustawicznego wynika z dynamiki współczesnego życia, z następujących coraz szybciej przemian gospodarczych, społecznych i na rynku pracy, z procesu globalizacji.
Perspektywa uczenia się przez całe życie bazuje na założeniach:

  1. równorzędności uczenia się w różnych formach, miejscach i okresach życia;
  2. identyfikacji, ocenie i uznawaniu efektów uczenia się niezależnie od formy, miejsca i czasu;
  3. proces uczenia się trwa od pierwszych do ostatnich lat życia.

Zgodnie z  artykułem 3 pkt 16 Ustawy z dnia  z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz 425)  kształcenie ustawiczne - należy rozumieć, jako kształcenie
w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności
i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny
.

Zmiana myślenia o kształceniu, nowy paradygmat - edukacja na każdym jej etapie wyrażona językiem „efektów kształcenia" wymusiła przebudowanie krajowego systemu oświaty.

Zmianie uległo wiele aktów prawnych, z których najważniejszymi w kontekście kształcenia ustawicznego są: 

·         Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 z późn. zm.);

·         Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2009 nr 56 poz. 458 z późn. zm.);

·         Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 205 poz. 1206)  - art. 1 pkt 31 lit. a w zakresie dotyczącym ust. 3 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

·         Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19 z późn. zm.);

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2012  poz. 186); oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 16    października 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w    formach  pozaszkolnych   (Dz. U. 2012 poz. 1152);

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa  zawodowego  (Dz.U. 2012 poz. 7).

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające  rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania  uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach  publicznych (Dz.U. 2012 poz. 262);

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych  przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. 2012 poz. 1117);

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. 2012 poz. 184) - szczególnie istotny Załącznik do rozporządzenia;

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. 2012  poz. 188).

 

Najważniejszymi obszarami zmian w kształceniu ustawicznym i zawodowym, wynikającymi 
z ww. aktów prawnych jest klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego, obudowa programowa kształcenia zawodowego (nowa podstawa programowa), organizacja kształcenia zawodowego (ramowe plany nauczania), system egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, oraz wprowadzenie nowych form kształcenia - kwalifikacyjnych kursów zawodowych. 

 
W związku z obligatoryjnymi zadaniami, jakie nakłada na Samorząd Województwa 
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2004 nr 99 poz. 1001 z późn. zm.), Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach Wydziału Polityki Rynku Pracy realizuje zadania w obszarze kształcenia ustawicznego
i zawodowego, a wśród nich głównie podejmuje działania w zakresie:

a) współdziałania z właściwymi organami oświatowymi w harmonizowaniu ustawicznego kształcenia zawodowego z potrzebami rynku pracy;


b) określania po zasięgnięciu opinii wojewódzkiej rady zatrudnienia, na podstawie klasyfikacji zawodów i specjalności, o której mowa w art. 4 ust.1 pkt 7 lit. b, wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja, o której mowa w art. 12 ust. 2;


c) koordynacji działań w zakresie kształcenia ustawicznego i szkoleń bezrobotnych
i poszukujących pracy, a w szczególności:


- diagnozowania potrzeb rynku pracy w zakresie kształcenia ustawicznego i szkolenia bezrobotnych i poszukujących pracy,


- określania i wdrażania instrumentów służących dostosowaniu kierunków kształcenia
i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy


- prowadzenie rejestru instytucji szkoleniowych,

 
- prowadzenia dialogu społecznego w zakresie polityki zatrudnienia i kształcenia ustawicznego.


Rozwój kształcenia zawodowego i ustawicznego w Polsce jest determinowany zapisami znajdującymi się w dokumentach takich jak: „Strategia rozwoju kształcenia ustawicznego do roku 2010", „Strategia rozwoju edukacji na lata 2007 - 2013". Wszelkie działania, które zapisane są w ww. dokumentach koordynowane są przez Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN.

 

Kontakt:
tel./fax:  91 42 56 148
pok. 122