Na start pierwszą pożyczkę otrzymasz bez kosztów do 1000 zł i nawet na 61 dni rozłożoną na dwie raty pożyczka gotowkowy porównanie procesorów quady. Decyzję otrzymasz w przeciągu minuty. W pożyczka konsolidacyjna millenium kwota pierwszej darmowej pożyczki może wynieść nawet 1700 zł! Jest to obecnie jedna z najwyższych kwot z pośród dostępnych chwilówek. Po pozytywnej weryfikacji, środki na konto zostaną przelane niezwłocznie. Minimum formalności. W promocyjnej ofercie, pierwszą pożyczkę otrzymasz na 30 dni bez dodatkowych kosztów pozyczka na rok online play. Decyzję o przyznaniu pożyczki możesz otrzymać w przeciągu kilku minut. Termin spłaty możesz odroczyć. dom na pożyczka od 18 lat bez zaświadczeń druki Otrzymasz kody rabatowe które obniżą koszty następnej pożyczki. Wypełniasz prosty wniosek bez przelewu weryfikacyjnego pożyczka na remont mieszkania kalkulator. W najnowszej promocji Credit pożyczy 1200 zł na 30 dni bez dodatkowych kosztów pozyczka do 25 euro. Pożyczkę otrzymasz w ekspresowym tempie. Teraz pierwszą pożyczkę w Pożyczkomat w kwocie do 500 zł otrzymasz bez kosztów i prowizji pożyczki na rok przez internet. Prowizja za udzielenie pierwszej pożyczki to tylko 10 zł. Pożyczając 1500 zł na 60 dni, spłacasz 1510 zł chwilówka do 300 zł. Środki można otrzymać w kilkanaście minut chwilówki online 3000. Pożyczka dostępna bez przelewania grosza. Pożyczając pierwszą pożyczkę, możesz otrzymać do 1000 zł na 30 dni za darmo, czyli ile pożyczysz tyle samo oddajesz kredyt na dom pod wynajem. Pożyczając ponownie, pożyczysz najtaniej wśród chwilówek gdzie najlepiej wziąć kredyt konsolidacyjny. Oferta otrzymała nagrodę "Laur Klienta 2015". pierwszą pożyczkę otrzymasz całkowicie za darmo do kwoty 2500 zł 7 pozyczka sosnowiec 41-2008. Wypełniasz prosty i szybki wniosek. Pożyczka udzielana jest bardzo szybko kredyty i pozyczki bankowe juniorzy. Pożyczkę można przedłużyć dwukrotnie z niską prowizją. Oferta vivus otrzymała "Laur Klienta 2015" ananas pozyczki kraków Bez telefonicznej weryfikacji i bez przelewu 1 grosza kredyt w bnp paribas fortis opinie. W Lendon można refinansować (przedłużyć) termin spłaty pożyczki o 10, 20 lub 30 dni pozyczki stargard szczecinski etatywnego. Pierwszą pożyczkę otrzymasz w kwocie do 1500 zł bez kosztów na 60 dni kredyt bank piła adres. W KasaTak nie stosują weryfikacji telefonicznej i nie wymagają informacji o dochodach kredyt gotówkowy bez zaświadczeń wrocław. Wypełniasz wniosek szybko i bez zbędnych pytań chwilowki jastrzebie online lektor pl. W 10 minut na Twoim koncie (szczegóły na stronie pożyczkodawcy) wyłudzenie pożyczki hipotecznego Pierwszą pożyczkę w kwocie 300 zł otrzymasz bez kosztów na 0% eurocent pozyczki kontakt. Dzięki szybkiej weryfikacji, chwilówkę można otrzymać w przeciągu 15 minut (szczegóły na stronie pożyczkodawcy). Szybkagotowka nie stosuje weryfikacji telefonicznej pożyczki osoba fizyczna tłumaczeniem. Duża przyznawalność.
 Projekty Własne WUP w latach 2007 - 2013

"Regionalny Barometr Gospodarki"

Projekt zrealizowany w ramach Poddziałania 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej PO KL 2007-2010.

Głównym celem projektu było dostarczenie przedsiębiorcom kluczowych informacji w zakresie zmiany gospodarczej w regionie. W wyniku realizacji projektu możliwym stało się podjęcie działań promujących zmianę gospodarczą mającą na celu wzrost konkurencyjności regionalnych firm. Projekt zakładał przede wszystkim zdiagnozowanie zapotrzebowania pracowniczego oraz określenie potrzeby uzupełnienia rezerwy zasobów ludzkich w regionie.

W wyniku realizacji projektu możliwe jest obecnie przeprowadzenie analizy i diagnozy sytuacji w zakresie procesów restrukturyzacyjnych i adaptacyjnych, jakie występują w regionie. Na podstawie tych analiz można też zbudować strategię szybkiego reagowania na zmiany gospodarcze. Poprzez prognozę zapotrzebowania zawodowego w regionie możliwe jest teraz podnoszenie i dostosowanie kwalifikacji zawodowych pracowników funkcjonujących na zachodniopomorskim rynku pracy;

Ponadto dzięki „Regionalnemu Barometrowi Gospodarki" można w chwili obecnej prognozować zmiany koniunktury gospodarczej w regionie. W wyniku przeprowadzenia badania „Stan i prognoza rozwoju gospodarczego województwa zachodniopomorskiego" oraz segmentacji regionu, stworzone zostały podstawy do planowania działań proinwestycyjnych m.in. przez zachodniopomorskie samorządy lokalne.

Projekt trwał od 1 kwietnia 2008 do końca grudnia 2009 roku i przyczynił się do zwiększenia dostępności do informacji. Kompleksowy system wymiany i przepływu informacji zlikwiduje problem rozproszenia i fragmentaryczności danych.

 

"Regionalny Barometr Rynku Pracy i Edukacji"
Projekt realizowany był w ramach Poddziałania 6.1.1 : Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy PO KL 2007-2013. Był to projekt badawczy, w ramach którego prowadzono, publikowano i upowszechniano badania i analizy dotyczące sytuacji na regionalnym rynku pracy oraz monitoring migracji zarobkowych na terenie regionu.
Projekt trwał od 1 kwietnia 2008 do 31 grudnia 2009 roku.
 
 
Projekty Własne WUP w latach 2002 - 2008
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w latach 2002 - 2008 realizował szereg projektów własnych. Były to projekty nastawione na podnoszenie kwalifikacji pracowników, osób bezrobotnych lub tracących pracę, rolników. Były to również projekty badawcze, wypracowujące lub wdrażające nowe rozwiązania. Zrealizowane zostały w ramach ZPORR jak i SPO RZL oraz IW Equal. Dzięki projektom własnym udało się nie tylko wspomóc konkretne osoby i branże, ale także dostarczyć aktualnych i wiarygodnych informacji nt. rynku pracy, a nawet wypracować propozycje nowych zawodów, np. animatora pracy. Udało się ponadto zbudować profesjonalny zespół realizujący projekty. Znaczna część tego zespołu realizuje w chwili obecnej działania związane z wdrażaniem POKL w naszym regionie. Projekty własne WUP przekładają się na bezpośrednio na kilkadziesiąt zrealizowanych szkoleń, kilka tysięcy przeszkolonych osób. Wiążą się też z podniesionymi, bądź uzupełnionymi kwalifikacjami zawodowymi osób w nich uczestniczących. Poniżej przedstawiamy niektóre ze zrealizowanych projektów:
 

PIW EQUAL "Praca w posagu - model wychodzenia z bezrobocia rodzinnego na wsi”

PIW EQUAL był częścią strategii Unii Europejskiej na rzecz stworzenia większej liczby lepszych miejsc pracy i zapewnienia szerokiego do nich dostępu. Inicjatywa finansowana była przez Europejski Fundusz Społeczny [EFS] i miała na celu testowanie i popieranie - w drodze współpracy transnarodowej - nowych sposobów zwalczania wszystkich form dyskryminacji i nierówności na rynku pracy, zarówno wobec osób zatrudnionych, jak i poszukujących pracy. Realizacja Programu zakończyła się z końcem 2008 roku. W ramach PIW EQUAL WUP w Szczecinie realizował w Partnerstwie z czterema lokalnymi aktorami rynku pracy projekt „"Praca w posagu - model wychodzenia z bezrobocia rodzinnego na wsi”. Partnerstwo zostało powołane w celu stworzenia modelowych rozwiązań mogących być skutecznym narzędziem aktywizacji zawodowej grup dotkniętych bezrobociem rodzinnym i pokoleniowym, występującym powszechnie na obszarach wiejskich Pomorza Zachodniego. W skład Partnerstwa, oprócz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, pełniącego rolę administratora projektu, weszły następujące instytucje:

 • Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o.
 • Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o. w Szczecinie
 • Instytut Rozwoju Regionalnego
 • Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie
W celu opracowania instrumentów kompleksowego oddziaływania na rodzinę zagrożoną dziedziczeniem bezrobocia, Partnerstwo stworzyło system współdziałania instytucji lokalnych i regionalnych (samorządy, przedsiębiorcy, lokalni liderzy, organizacje pozarządowe itp.).

W efekcie takiego współdziałania powstał system zachęt dla beneficjentów do podejmowania pracy, rozpoczęcia działalności gospodarczej, podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji. Dzięki wprowadzeniu innowacyjnej postaci - Operatora Informacji ułatwiony został dostęp i usprawniony przepływ informacji z obszaru lokalnego rynku pracy, pomocy społecznej i edukacji. Najistotniejszym elementem stworzonego systemu jest nowy aktor lokalnego rynku - Animator Pracy - osoba bezpośrednio współpracujący z rodziną i ułatwiający jej reintegrację na rynku pracy. Podejmowane przez niego działania wpływają na zmniejszanie dystansu pomiędzy instytucjami rynku pracy i pomocy społecznej a rodziną. Do jego zadań należało wsparcie rodzin w procesie określania własnych potrzeby, oczekiwań i możliwości. Pod tym kątem zostały dobrane szkolenia, umożliwiające uczestnikom zdobycie konkretnych umiejętności zawodowych. Praca z całymi rodzinami pozwoliła na promowanie dobrych wzorców, rozbudzenie osobistego zaangażowania i poczucia odpowiedzialności za stworzenie w rodzinach atmosfery sprzyjającej powodzeniu wysiłków podjętych przez bliskich. Oprócz oddziaływania bezpośredniego na rodziny, w ramach projektu tworzone były lokalne Kluby Wsparcia Koleżeńskiego. Od ich aktywnego działania zależało upowszechnienie informacji o usługach, lobbing na rzecz projektu, a także zmiana nastawienia środowiska oraz stereotypowego obrazu pracownika z regionu popegeerowskiego.

Trwałym rezultatem Partnerstwa stał się model efektywnej integracji zawodowej osób z rodzin zagrożonych bezrobociem pokoleniowym, angażujący w proces udzielania pomocy środowisko lokalne. W modelu tym osoby objęte wsparciem traktowane są podmiotowo - decydują o formie swojej reintegracji zawodowej, a działania służące poprawie indywidualnej sytuacji są pożyteczne również dla społeczności lokalnej.

Funkcjonowanie opracowanego systemu opiera się na efektywnym wykorzystywaniu dostępnych środków i usług w celu wprowadzenia członków rodzin wiejskich dotkniętych zjawiskiem bezrobocia rodzinnego lub pokoleniowego na rynek pracy. System zakłada finansowanie z dotychczasowych zasobów lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia skuteczności wykorzystania dostępnych środków. Inicjatywa ta umożliwia zintensyfikowanie współpracy instytucji działających na rynku pracy i pomocy społecznej z lokalną społecznością i przedsiębiorcami.

System wychodzenia z rodzinnego bezrobocia na wsi to kompleksowe rozwiązanie, integrujące powiatową i gminną pomoc instytucjonalną z systemem samopomocy obywatelskiej. Istotą działań realizowanych w ramach prezentowanego modelu jest zaangażowanie społeczności lokalnych - w tym potencjalnych pracodawców - w działania pomocowe podejmowane na rzecz beneficjentów. Rezultat umożliwia usprawnienie obiegu informacji pomiędzy instytucjami a organizacjami udzielającymi wsparcia, więc pomoc nie jest dublowana. Funkcjonowanie opracowanego systemu opiera się na efektywnym, zintegrowanym wykorzystywaniu obecnie dostępnych środków i usług w celu wprowadzania beneficjentów na rynek pracy, a także wspierania ich w usamodzielnianiu się oraz stopniowym odchodzeniu od korzystania z pomocy instytucjonalnej (głównie społecznej). Program jest przeznaczony dla rodzin wiejskich borykających się z problemem bezrobocia rodzinnego lub pokoleniowego (co najmniej dwie osoby lub przedstawiciele dwóch pokoleń pozostają bez pracy).
Najistotniejszym elementem systemu jest tzw. Animator Pracy, bezpośrednio współpracujący z rodziną i ułatwiający jej reintegrację na rynku pracy. Podejmowane przez niego działania wpływają na zmniejszanie dystansu pomiędzy instytucjami rynku pracy i pomocy społecznej a rodziną. Osoba pełniąca tę funkcję prowadzi nabór beneficjentów, przygotowuje diagnozę ich potrzeb i posiadanych umiejętności, współtworzy razem z rodziną plan pracy, podpisuje umowy z odpowiednimi organizacjami (np. Powiatowymi Urzędami Pracy, Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, Ośrodkami Pomocy Społecznej). Animator Pracy w oparciu o środki i narzędzia uzyskane z lokalnych instytucji i organizacji realizuje przygotowany wraz z rodziną plan, a także wykorzystuje zewnętrzne formy wsparcia np. kursy i szkolenia. W swojej działalności może korzystać z pomocy Klubów Wsparcia Koleżeńskiego, wywodzących się ze społeczności lokalnej i działających na zasadzie wolontariatu, oraz z usług Operatora Informacji - nowego aktora lokalnego rynku - który gromadzi i udostępnia dane niezbędne do skutecznego prowadzenia programu.

Organizacją i monitorowaniem wdrożenia zajmuje się Rada Społeczna, której zadaniem jest m.in.: kwalifikacja Rodzin Bezrobotnych, wybór instytucji współpracujących przy wdrażaniu systemu, koordynacja działań i modyfikacja przyjętych procedur. Rozwiązanie ułatwiające osobom dotkniętym problemem bezrobocia rodzinnego lub pokoleniowego wejście na rynek pracy obejmuje: zintegrowany system w postaci opisu procedur i schematów postępowania, a także przepływ informacji, ścieżki postępowania, procedury oceny badania skuteczności, procedury finansowania oraz standaryzowane narzędzia pracy Animatora Pracy, Klubu Wsparcia Koleżeńskiego i Operatora Informacji. W ramach rezultatu dostępne są m.in.: systemy szkolenia i aktywizacji Animatora, podręczniki z zakresu szkolenia, wdrażania i upowszechniania rozwiązania, podręczniki dla Operatora Informacji oraz instytucji nadzorujących, model pracy Animatora Pracy z rodziną bezrobotną oraz model aktywizacji społeczności lokalnej oparty na samoorganizacji - Kluby Wsparcia Koleżeńskiego.
Wypracowane zostały również propozycje aktów prawnych, porozumień i umów, niezbędnych podczas wdrażania systemu na poziomie lokalnym. Rezultat może być powielany na terenach powiatów w całym kraju i wykorzystywany przez instytucje państwowe (jako część systemu pracy i pomocy społecznej), samorządy gminne i powiatowe, wyższe uczelnie, organizacje pozarządowe i samopomocowe, kościoły, wójtów, pracodawców oraz instytucje działające na rzecz rynku pracy. Wypracowany system zakłada wykorzystanie mechanizmu samofinansowania ze środków zaoszczędzonych w wyniku zwiększania efektywności wykorzystania funduszy pomocowych.

Konieczność poniesienia dodatkowych kosztów może pojawić się na wstępnym etapie wdrażania systemu w związku z przygotowaniem paktu, zmianami prawa, szkoleniami itp. Instytucje lub powiaty zainteresowane wdrożeniem systemu mogą skorzystać z gotowych dokumentów, procedur oraz podręczników.


 
„Dobre pomysły na pracę" (projekt realizowany w ramach Działania 2.4 ZPORR: Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi).

Celem podejmowanych działań w ramach projektu „Dobre pomysły na pracę" było dostosowanie osób zagrożonych utratą zatrudnienia do funkcjonowania w zmieniających się warunkach społeczno - ekonomicznych województwa zachodniopomorskiego poprzez zmianę kwalifikacji tych osób i wzrost ich kompetencji zawodowych.
Projekt zakładał przekwalifikowanie, bądź podwyższenie kompetencji zawodowych pracowników przemysłów i sektorów podlegających restrukturyzacji, a także innych osób zagrożonych utratą zatrudnienia poprzez objęcie ich kompleksowymi usługami rynku pracy, na które składają się: poradnictwo zawodowe, szkolenie zawodowe i pośrednictwo pracy (półotwarte)w niektórych powiatach województwa zachodniopomorskiego.
Projekt „Dobre pomysły na pracę" był projektem doradczo-szkoleniowym, zakładającym wsparcie Beneficjentów Ostatecznych najbardziej efektywnymi, kompleksowymi usługami rynku pracy.
Na potrzeby skutecznej realizacji projektu, został utworzony Punkt Informacyjno-Rekrutacyjny, w Stargardzie Szczecińskim, który świadczył usługi poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, zwłaszcza dla osób, które zostały zwolnione z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy. W ramach projektu w marcu 2008 roku został wydany i rozpowszechniony specjalistyczny poradnik „Restrukturyzacja przemysłów i sektorów oraz wsparcie dla osób zagrożonych utratą miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim - analiza i rozwiązania dostosowania zintegrowanych usług rynku pracy na przykładzie projektów w ramach Działania 2.4". Poradnik otrzymały powiatowe urzędy pracy województwa zachodniopomorskiego, Starości powiatów województwa zachodniopomorskiego oraz przedsiębiorcy.

Zakres realizowanego wsparcia BO obejmował:

 • informację i poradnictwo zawodowe w formie indywidualnych usług doradczych oraz opracowania Indywidualnych Planów Działań dla 600 osób;
 • szkolenia zawodowe, których kierunki zostały określone na podstawie zdiagnozowanych, indywidualnych potrzeb BO i potrzeb rynku pracy (integralną częścią szkoleń były warsztaty motywacyjno-aktywizujące) dla 1373 osób;
 • usługi pośrednictwa pracy dla 300 osób.

„Administracja przyszłości" (projekt realizowany w ramach działania 2.1. ZPORR: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie).

Celem podejmowanych działań w ramach projektu „Administracja przyszłości" było podnoszenie kwalifikacji zawodowych, w zakresie tematyki prawnej, ekonomicznej oraz ogólnej, która w założeniu miała pomóc Beneficjentom podnieść swoją samoocenę, ułatwić ewentualny kontakt z mediami, a co za tym idzie usprawnić działanie administracji na poszczególnych płaszczyznach funkcjonowania urzędów. Rekrutacja Beneficjentów ostatecznych odbywała się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie. Do procesu rekrutacji mogli się zgłaszać pracownicy administracji samorządowej: Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. W projekcie przewidziano dwie roczne edycje pakietów szkoleniowych dostępne dla każdego uczestnika.

Rezultaty projektu
 • 120 Beneficjentów skorzystało ze szkoleń, w tym 86 kobiet;
 • 100 uczestników ukończyło pełny cykl modułowy i uzyskało tym samym zaświadczenia i certyfikaty;
 • 119 osób skorzystało z indywidualnego szkolenia językowego.

„E-pracownik - zawód XXI wieku" (projekt realizowany w ramach działania 2.1. ZPORR: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie).

Celem projektu „E-pracownik - zawód XXI wieku" było dostosowanie wiedzy i umiejętności mieszkańców województwa zachodniopomorskiego do zmieniających się wymogów regionalnego rynku pracy w warunkach postępującej informatyzacji i globalizacji rynków zewnętrznych.
Projekt promował elastyczne podejście do zawodu oraz rozwój kwalifikacji zawodowych w oparciu o wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, umiejętności językowych oraz efektywnego wykorzystywania czasu pracy.
Oferta w ramach projektu uwzględniała kształcenie na odległość i kształcenie modułowe wspomagające wyrównanie poziomu edukacyjnego i dysproporcji w dostępie do pracy pomiędzy terenami wiejskimi a miejskimi całego województwa. Zaproponowane wsparcie miało charakter kompleksowy i obejmowało: doradztwo zawodowe (grupowe i indywidualne) oraz pięciomodułowy blok szkoleń (zarządzanie czasem i organizacja pracy, nowoczesne technologii i systemy informacyjno-komunikacyjne, wybrane zawody przyszłości, prawo pracy oraz szkolenie językowe metodą e-learning).

Rezultaty projektu
 • Wsparciem zostało objętych 150 Beneficjentów, w tym 80% kobiet,
 • 145 uczestników, którzy ukończyli projekt;
 • 180 godzin grupowego poradnictwa zawodowego;
 • 600 godzin indywidualnego doradztwa zawodowego;
 • 2 310 godzin szkoleń grupowych;
 • 12 miesięcy learningowych szkoleń językowych dla każdego z uczestników.
 
„Kwalifikacji i umiejętności nigdy za wiele"(projekt realizowany w ramach Działania 2.1 ZPORR: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie).

Celem podejmowanych działań w ramach projektu „Kwalifikacji i umiejętności nigdy za wiele" było przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń podnoszących kwalifikacje nauczycieli szkół, pracowników organizacji pozarządowych, instytucji publicznych zajmujących się wsparciem osób niepełnosprawnych, szczególnie z upośledzeniem umysłowym. W ramach projektu odbyły się szkolenia i warsztaty z zakresu: oligofrenopedagogiki, metod pracy socjalnej z osobą niepełnosprawną i jej rodziną, organizacji wsparcia środowiskowego itp. Projekt był projektem partnerskim, który realizował Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym- koło w Szczecinie.

Rezultaty projektu
Wsparciem zostało objętych 194 Beneficjentów, w tym 85% kobiet;
 • 181 uczestników, którzy ukończyli projekt;
 • 900 godzin szkoleniowych w module językowym (łącznie dla 5 grup);
 • 1030 godzin wykładów oraz warsztatów praktycznych w grupach;
 • dwie publikacje - „Modelowa forma rehabilitacji osób niepełnosprawnych - zakład aktywności zawodowej" oraz „Wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną - teoria i praktyka".
 
„Rolnik w Europie" (projekt realizowany w ramach Działania 2.3 ZPORR: Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa).

Celem podejmowanych w projekcie działań było ułatwienie rolnikom, domownikom oraz osobom zatrudnionym w rolnictwie podjęcie zatrudnienia poza rolnictwem poprzez szereg odpowiednio dobranych szkoleń, w różnych specjalnościach, uzupełnionych wsparciem doradczym.
Projekt miał przyczynić się do przełamania bariery związanej z brakiem ofert kształcenia ustawicznego na terenach wiejskich województwa zachodniopomorskiego, a także umożliwić zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, bądź podniesienia kompetencji społecznych, które pozwoliłyby na utrzymanie się małych, rodzinnych gospodarstwach rolnych.
Projekt realizowany był jako projekt partnerski przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie oraz Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, na podstawie umowy zawartej pomiędzy dyrekcjami tych instytucji.

Rezultaty projektu
Zrealizowano 39 edycji szkoleń i kursów;
 • 874 godzin zajęć interpersonalnych;
 • 1711 godzin zajęć teoretycznych;
 • 4491 godzin zajęć praktycznych;
 • 7076 godzin szkoleniowych;
 • 638 osób, które ukończyło projekt.
 
„Zachodniopomorskie Partnerstwo na rzecz Pracy"(projekt realizowany w ramach Działania 1.1 SPO RZL Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy).

Celem projektu „Zachodniopomorskie Partnerstwo na rzecz Pracy" było zwiększenie potencjału instytucji rynku pracy w województwie zachodniopomorskim oraz podwyższenie poziomu jakości świadczonych przez nie usług.
Zrealizowano cykl 10 szkoleń, których zakres tematyczny dotyczył m.in. zarządzanie projektami, budowy partnerstw lokalnych, zamówień publicznych, danych statystycznych obrazujących procesy zachodzące na rynku pracy oraz zarządzanie finansami w ramach projektów prozatrudnieniowych. Przeprowadzono również 20 spotkań w powiatach objętych wsparciem projektu, 100 godzin konsultacji doradczo- instruktażowych oraz seminarium, na którym przedstawione zostały dobre praktyki współpracy.
Zaproponowane w projekcie wsparcie miało charakter kompleksowy i innowacyjny.

Rezultaty projektu:
 • Zrealizowano cykl 10 szkoleń;
 • Przeprowadzono 20 spotkań w powiatach z lokalnymi partnerami projektu oraz 100 godzin konsultacji doradczo- instruktażowych;
 • Zainicjowano współdziałanie pomiędzy kluczowymi partnerami rynku pracy w całym województwie zachodniopomorskim;
 • Powstał szereg nowych inicjatyw partnerskich na rzecz rozwoju lokalnego;
 • Utworzono 21 sieci lokalnej współpracy;
 • Wzrost jakości i liczby usług świadczonych przez instytucje rynku pracy;
 • 350 Beneficjentów podniosło swoje kwalifikacje zawodowe.

„Podnoszenie kwalifikacji pracowników organizacji pozarządowych i służb społecznych" (Projekt realizowany w ramach Działania 2.1 ZPORR: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.)

Celem podejmowanych działań w projekcie było wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników organizacji pożytku publicznego i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Ponadto projekt przewidywał integrację działań instytucji wspierających rodzinę. Podczas szkoleń i warsztatów zorganizowanych w pięciu weekendowych sesjach uczestniczyli: kuratorzy, pracownicy socjalni oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. W ramach sesji szkoleniowo- warsztatowych pracowano nad wykorzystaniem takich narzędzi jak: mediacja rodzinna, projekt socjalny, metoda indywidualnego przypadku, interwencja psychologiczna, budowanie kontaktu z ofiarą przemocy, organizacja lokalnych zespołów interdyscyplinarnych.

Rezultaty projektu:
 • 500 Beneficjentów projektu, w tym 140 kobiet;
 • 499 uczestników, którzy ukończyli projekt;
 • 450 Beneficjentów uzyskało certyfikat ratownictwa medycznego;
 • Indywidualna nauka języków obcych dla 50 uczestników przez okres 12 miesięcy.
 
„Kwalifikacje Twoim Kapitałem" (Projekt realizowany w ramach Działania 2.1 ZPORR: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.)

Celem projektu było umożliwienie kształcenia ustawicznego oraz rozwój umiejętności w zależności od potrzeb lokalnego rynku pracy. Projekt wpisywał się w ramy trzeciego filaru Europejskiej Strategii Zatrudnienia, zgodnie z którym państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny wzmacniać adaptacyjność pracowników poprzez wspieranie szkoleń i standardów pracy. Szkolenia obejmowały zagadnienia z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego oraz zarządzania kadrami w oparciu o systemy informatyczne. Zrealizowano również warsztaty szkoleniowe dotyczące komunikacji i motywacji poza finansowej skierowane do kadry zarządzającej urzędów skarbowych, izb celnych, instytucji samorządowych, instytucji administracji państwowej, jak i instytucji prywatnych z województwa zachodniopomorskiego.

Rezultaty projektu:
 • 450 Beneficjentów skorzystało ze szkoleń;
 • 448 osób ukończyło wybrany przez siebie moduł szkoleniowy i uzyskało zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;
 • Zrealizowano łącznie 1.666 godzin szkoleniowych.

 

„Kwalifikacje pracowników - perspektywą gospodarki morskiej"(Projekt realizowany w ramach Działania 2.1 ZPORR: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.)

Działania podjęte w projekcie miały na celu umożliwienie kształcenia ustawicznego oraz rozwój umiejętności pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach portu morskiego w Szczecinie i Świnoujściu oraz w Stoczni Szczecińskiej. Projekt dotyczył jednego z najbardziej istotnych dla regionu sektorów gospodarki i adresowany był do 810 osób pracujących, które z własnej inicjatywy zgłosiły chęć podwyższenia lub dostosowania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy (poza godzinami pracy). W projekcie uczestniczyły osoby zamieszkałe na terenie województwa zachodniopomorskiego, pochodzące zarówno z obszarów wiejskich, jak i miejskich. Zaproponowany rodzaj wsparcia był kompleksową propozycją kształcenia specjalistycznego z różnych dziedzin.

Rezultaty projektu:
 • podniesienie kwalifikacji pracowników obsługujących maszyny i urządzenia przeładunkowe (m.inn. różnego rodzaju dźwignice) i zajmujących się transportem wewnątrzzakładowym;
 • podniesienie kwalifikacji kadry zarządzającej w zakresie zarządzania infrastrukturą portową;
 • 810 osób objętych wsparciem projektu ukończyło pełen cykl szkoleniowy (uzyskało zaświadczenia uczestnictwa w projekcie);
 • uczestnicy projektu uzyskali nowe, specjalistyczne uprawnienia zawodowe.
 
„Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy" "(Projekt realizowany w ramach Działania 2.1 ZPORR: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.)

Celem działań objętych projektem było stworzenie trwałego systemu wiarygodnych i użytecznych informacji, kompleksowych badań, analiz i monitoringu rynku pracy oraz jego otoczenia w województwie zachodniopomorskim. Beneficjentami ostatecznymi projektu były: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Powiatowe Urzędy Pracy oraz inne instytucje rynku pracy. Dzięki projektowi dokonano analiz, badań oraz ekspertyz, które miały na celu zobrazowanie sytuacji oraz procesów zachodzących na rynku pracy na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Rezultaty projektu:
 • dostęp do informacji o sytuacji na rynku pracy;
 • wsparcie dla 334 instytucji rynku pracy wraz z placówkami filialnymi;
 • 129 godzin prac analitycznych w trakcie spotkań z Beneficjentami;
 • 33 godziny prac analitycznych Rady Programowej i Panelu Ekspertów;
 • 56 godzin prac analitycznych w trakcie seminariów i konferencji;
 • 10082 godzin usług badawczych zleconych wykonawcom oraz ekspertom zewnętrznym;
 • 781 godzin prac analitycznych zespołu merytorycznego ZORP w trakcie przygotowywania raportów i opracowań;
 • 49 spotkań w powiatach oraz 2 seminaria, na których przedstawiono wyniki przeprowadzanych badań;
 • Przygotowano i opublikowano ok. 20 różnego rodzaju raportów okresowych oraz raporty przekrojowe „Mapa Zachodniopomorskiego Rynku Pracy cz. 1, 2" wszystkie materiały do pobrania w wersji elektronicznej ze strony ZORP www.zorp.wup.pl
 • utworzono stronę internetową ZORP - WWW.ZORP.WUP.PL

Kontakt:
91 42 56 178
pok. 117