Na start pierwszą pożyczkę otrzymasz bez kosztów do 1000 zł i nawet na 61 dni rozłożoną na dwie raty pożyczka gotowkowy porównanie procesorów quady. Decyzję otrzymasz w przeciągu minuty. W pożyczka konsolidacyjna millenium kwota pierwszej darmowej pożyczki może wynieść nawet 1700 zł! Jest to obecnie jedna z najwyższych kwot z pośród dostępnych chwilówek. Po pozytywnej weryfikacji, środki na konto zostaną przelane niezwłocznie. Minimum formalności. W promocyjnej ofercie, pierwszą pożyczkę otrzymasz na 30 dni bez dodatkowych kosztów pozyczka na rok online play. Decyzję o przyznaniu pożyczki możesz otrzymać w przeciągu kilku minut. Termin spłaty możesz odroczyć. dom na pożyczka od 18 lat bez zaświadczeń druki Otrzymasz kody rabatowe które obniżą koszty następnej pożyczki. Wypełniasz prosty wniosek bez przelewu weryfikacyjnego pożyczka na remont mieszkania kalkulator. W najnowszej promocji Credit pożyczy 1200 zł na 30 dni bez dodatkowych kosztów pozyczka do 25 euro. Pożyczkę otrzymasz w ekspresowym tempie. Teraz pierwszą pożyczkę w Pożyczkomat w kwocie do 500 zł otrzymasz bez kosztów i prowizji pożyczki na rok przez internet. Prowizja za udzielenie pierwszej pożyczki to tylko 10 zł. Pożyczając 1500 zł na 60 dni, spłacasz 1510 zł chwilówka do 300 zł. Środki można otrzymać w kilkanaście minut chwilówki online 3000. Pożyczka dostępna bez przelewania grosza. Pożyczając pierwszą pożyczkę, możesz otrzymać do 1000 zł na 30 dni za darmo, czyli ile pożyczysz tyle samo oddajesz kredyt na dom pod wynajem. Pożyczając ponownie, pożyczysz najtaniej wśród chwilówek gdzie najlepiej wziąć kredyt konsolidacyjny. Oferta otrzymała nagrodę "Laur Klienta 2015". pierwszą pożyczkę otrzymasz całkowicie za darmo do kwoty 2500 zł 7 pozyczka sosnowiec 41-2008. Wypełniasz prosty i szybki wniosek. Pożyczka udzielana jest bardzo szybko kredyty i pozyczki bankowe juniorzy. Pożyczkę można przedłużyć dwukrotnie z niską prowizją. Oferta vivus otrzymała "Laur Klienta 2015" ananas pozyczki kraków Bez telefonicznej weryfikacji i bez przelewu 1 grosza kredyt w bnp paribas fortis opinie. W Lendon można refinansować (przedłużyć) termin spłaty pożyczki o 10, 20 lub 30 dni pozyczki stargard szczecinski etatywnego. Pierwszą pożyczkę otrzymasz w kwocie do 1500 zł bez kosztów na 60 dni kredyt bank piła adres. W KasaTak nie stosują weryfikacji telefonicznej i nie wymagają informacji o dochodach kredyt gotówkowy bez zaświadczeń wrocław. Wypełniasz wniosek szybko i bez zbędnych pytań chwilowki jastrzebie online lektor pl. W 10 minut na Twoim koncie (szczegóły na stronie pożyczkodawcy) wyłudzenie pożyczki hipotecznego Pierwszą pożyczkę w kwocie 300 zł otrzymasz bez kosztów na 0% eurocent pozyczki kontakt. Dzięki szybkiej weryfikacji, chwilówkę można otrzymać w przeciągu 15 minut (szczegóły na stronie pożyczkodawcy). Szybkagotowka nie stosuje weryfikacji telefonicznej pożyczki osoba fizyczna tłumaczeniem. Duża przyznawalność.

                           

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH

 

Wraz z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( t.j. Dz. U. z 2013 r . poz. 674 z późn. zm.), od 01.02.2009 r. wprowadzono nowy instrument przeciwdziałania bezrobociu: przygotowanie zawodowe dorosłych, umożliwiający m.in. uzyskanie tytułu zawodowego, tytułu czeladnika lub kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

Warunki, sposób oraz tryb organizowania przygotowania zawodowego dorosłych określają zapisy Art. 53 a-m ww. ustawy oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych (Dz. U. z 2009 r. Nr 61 poz. 502).

Przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się w dwóch formach:

 • praktycznej nauki zawodu dorosłych (czas trwania: 12-18 miesięcy) umożliwiającej przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy lub egzaminu czeladniczego;
 • przyuczenia do pracy dorosłych (czas trwania: 3-6 miesięcy) mającego na celu zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu występującego
  w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy. 

Przygotowanie zawodowe dorosłych realizowane jest na podstawie umowy zawieranej między starostą a pracodawcą lub między starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową, wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy. Realizowane jest według programu ukierunkowanego na nabywanie umiejętności praktycznych oraz zdobywanie wiedzy teoretycznej, niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych, przygotowanego przez pracodawcę lub instytucję szkoleniową we współpracy z pracodawcą.

Na czas realizacji programu pracodawca wyznacza opiekuna uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych, posiadającego odpowiednie kwalifikacje (do pobrania).

 

Do odbywania tej formy mogą zostać skierowane osoby:

 • bezrobotne;
 • poszukujące pracy, które:

- otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach;

- uczestniczą w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej;

- są żołnierzami rezerwy;

- pobierają rentę szkoleniową;

- pobierają świadczenie szkoleniowe.

 Wymiar czasu pracy obowiązujący odbywającego przygotowanie zawodowe:

 • nie może przekraczać 8 godzin zegarowych dziennie i 40 godzin zegarowych tygodniowo;
 • uczestnikowi przysługują 2 dni urlopu za każde 30 dni kalendarzowych; za ostatni miesiąc odbywania przygotowania zawodowego dorosłych pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia przygotowania zawodowego dorosłych (za dni wolne przysługuje stypendium)
 • nabywanie umiejętności praktycznych obejmuje co najmniej 80 % czasu przeznaczonego na tę formę i jest realizowane u pracodawcy.

Starosta refunduje następujące koszty dotyczące przygotowania zawodowego dorosłych:

 • stypendium dla uczestnika w wysokości 120% zasiłku, pod warunkiem, że liczba godzin odbywania przygotowania zawodowego wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie
  (w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin odbywania przygotowania zawodowego wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie);
 • pracodawcy: wydatki poniesione na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych niezbędne do realizacji programu (np. na materiały i surowce, eksploatację maszyn
  i urządzeń, odzież roboczą, posiłki regeneracyjne i inne środki niezbędne do realizacji programu w wymiarze do 2 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc realizacji programu)
  ;
 • jednorazową premię przyznawaną pracodawcy - jeżeli skierowany przez starostę uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych ukończył program i zdał egzamin;
 • należność przysługującą instytucji szkoleniowej za przygotowanie i realizację ustalonej części programu;
 • badań lekarskich i psychologicznych mających na celu ustalenie zdolności do udziału w przygotowaniu zawodowym dorosłych;
 • egzaminów kwalifikacyjnych na tytuł zawodowy, egzaminów czeladniczych lub egzaminów sprawdzających;
 • przejazdu do miejsca odbywania przygotowania zawodowego dorosłych, a w przypadku, gdy przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się w miejscowości innej, niż miejsce zamieszkania, także koszty zakwaterowania i wyżywienia.

Konsekwencje przerwania przygotowania zawodowego lub nie przystąpienia do egzaminu z winy uczestnika:

 •  pozbawienie statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy na okres 6 miesięcy;
 • zwrot kosztów poniesionych z Funduszu Pracy.

 Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z póź. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2009 w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych  (Dz. U. z 2009 r. Nr 61 poz. 502);
 • Ustawa z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r. Nr 112 poz. 979);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 października 2005 r. w sprawie egzaminów na czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych   (Dz. U. z 2005 r. Nr 215 poz. 1820);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych  (Dz. U. z 2006 r. Nr 31  poz. 216);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2002 r. Nr 113 poz. 988) wraz z rozporządzeniem  zmieniającym z dnia 29 października 2003 r.

 


 

Pliki do pobrania: