Na start pierwszą pożyczkę otrzymasz bez kosztów do 1000 zł i nawet na 61 dni rozłożoną na dwie raty pożyczka gotowkowy porównanie procesorów quady. Decyzję otrzymasz w przeciągu minuty. W pożyczka konsolidacyjna millenium kwota pierwszej darmowej pożyczki może wynieść nawet 1700 zł! Jest to obecnie jedna z najwyższych kwot z pośród dostępnych chwilówek. Po pozytywnej weryfikacji, środki na konto zostaną przelane niezwłocznie. Minimum formalności. W promocyjnej ofercie, pierwszą pożyczkę otrzymasz na 30 dni bez dodatkowych kosztów pozyczka na rok online play. Decyzję o przyznaniu pożyczki możesz otrzymać w przeciągu kilku minut. Termin spłaty możesz odroczyć. dom na pożyczka od 18 lat bez zaświadczeń druki Otrzymasz kody rabatowe które obniżą koszty następnej pożyczki. Wypełniasz prosty wniosek bez przelewu weryfikacyjnego pożyczka na remont mieszkania kalkulator. W najnowszej promocji Credit pożyczy 1200 zł na 30 dni bez dodatkowych kosztów pozyczka do 25 euro. Pożyczkę otrzymasz w ekspresowym tempie. Teraz pierwszą pożyczkę w Pożyczkomat w kwocie do 500 zł otrzymasz bez kosztów i prowizji pożyczki na rok przez internet. Prowizja za udzielenie pierwszej pożyczki to tylko 10 zł. Pożyczając 1500 zł na 60 dni, spłacasz 1510 zł chwilówka do 300 zł. Środki można otrzymać w kilkanaście minut chwilówki online 3000. Pożyczka dostępna bez przelewania grosza. Pożyczając pierwszą pożyczkę, możesz otrzymać do 1000 zł na 30 dni za darmo, czyli ile pożyczysz tyle samo oddajesz kredyt na dom pod wynajem. Pożyczając ponownie, pożyczysz najtaniej wśród chwilówek gdzie najlepiej wziąć kredyt konsolidacyjny. Oferta otrzymała nagrodę "Laur Klienta 2015". pierwszą pożyczkę otrzymasz całkowicie za darmo do kwoty 2500 zł 7 pozyczka sosnowiec 41-2008. Wypełniasz prosty i szybki wniosek. Pożyczka udzielana jest bardzo szybko kredyty i pozyczki bankowe juniorzy. Pożyczkę można przedłużyć dwukrotnie z niską prowizją. Oferta vivus otrzymała "Laur Klienta 2015" ananas pozyczki kraków Bez telefonicznej weryfikacji i bez przelewu 1 grosza kredyt w bnp paribas fortis opinie. W Lendon można refinansować (przedłużyć) termin spłaty pożyczki o 10, 20 lub 30 dni pozyczki stargard szczecinski etatywnego. Pierwszą pożyczkę otrzymasz w kwocie do 1500 zł bez kosztów na 60 dni kredyt bank piła adres. W KasaTak nie stosują weryfikacji telefonicznej i nie wymagają informacji o dochodach kredyt gotówkowy bez zaświadczeń wrocław. Wypełniasz wniosek szybko i bez zbędnych pytań chwilowki jastrzebie online lektor pl. W 10 minut na Twoim koncie (szczegóły na stronie pożyczkodawcy) wyłudzenie pożyczki hipotecznego Pierwszą pożyczkę w kwocie 300 zł otrzymasz bez kosztów na 0% eurocent pozyczki kontakt. Dzięki szybkiej weryfikacji, chwilówkę można otrzymać w przeciągu 15 minut (szczegóły na stronie pożyczkodawcy). Szybkagotowka nie stosuje weryfikacji telefonicznej pożyczki osoba fizyczna tłumaczeniem. Duża przyznawalność.

aa

„Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja"

 

Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych PO KL 2007-2013

Cel projektu

Objęcie wsparciem stypendialnym 246 szczególnie uzdolnionych uczniów z terenu województwa zachodniopomorskiego. Realizacja projektu przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych i podnoszenia jakości kształcenia w regionie. Projekt ma charakter systemowy i skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem maturalnym, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Działania prowadzone w ramach projektu

W ramach projektu przyznawane będą stypendia uczniom szczególnie uzdolnionym, zwłaszcza w kierunkach matematyczno-przyrodniczych. Stypendia mają charakter motywacyjny i wypłacane będą w systemie miesięcznym, w wysokości nie wyższej niż 600,00 zł. Okres wsparcia obejmuje cały rok szkolny. Wniosek o przyznanie stypendium składać mogą uczniowie pełnoletni. W przypadku ucznia niepełnoletniego, wniosek przedkłada rodzic lub opiekun prawny. W projekt zaangażowani zostaną również opiekunowie stypendystów - nauczyciele i wychowawcy.

Stypendium przyznawane będzie w oparciu o następujące kryteria:

*       średnia ocen,

*       status materialny,

*       indywidualny plan rozwoju ucznia, który monitorowany będzie przez cały rok szkolny,

*       miejsce zameldowania (ze szczególnym uwzględnieniem uczniów pochodzących z obszarów wiejskich oraz miejskich do 25 tys. mieszkańców).

Działaniem wzmacniającym potencjał uzdolnionej młodzieży w kontekście określania swoich celów edukacyjno - zawodowych będą warsztaty doradcze „Ster na cel", prowadzone przez doświadczonych doradców zawodowych. Celem warsztatów będzie pomoc w ukierunkowaniu i wskazaniu uczniom możliwości wyboru ścieżki edukacyjno - zawodowej. Uczestnikami warsztatów będą uczniowie II i III klas gimnazjalnych oraz I klas szkół średnich, wykazujący się wysokimi wynikami w nauce, pochodzący z terenów wiejskich lub o niskim statusie materialnym. Docelowo wsparciem objętych zostanie 40 stypendystów projektu a udział rodziców/opiekunów prawnych pozwoli  na zrozumienie roli doradztwa w rozwoju zawodowym ich dzieci. Warsztaty prowadzone będą weekendowo w formie wyjazdowej, a terminy zajęć dostosowane zostaną do organizacji roku szkolnego. Warsztaty organizowane będą dla grup 10 osobowych + 10 opiekunów, dwa razy w roku szkolnym. Dla uczestników zapewniony zostanie bezpłatny
dojazd i nocleg.

Uczestnicy projektu

Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (w których edukacja zakończona jest egzaminem maturalnym) - z wyłączeniem szkół dla dorosłych - łącznie 246 osób.

Czas trwania projektu

Od 1 czerwca 2013 r. do 30 września 2015 r.

Uwaga!!! Pliki do pobrania znajdują się na 4 stronach. Aby pobrać pliki ze strony nr 2, należy kliknąć cyfrę 2 umieszczoną pod plikami.

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć w celu weryfikacji danych zamieszczonych
w wniosku oraz załączniku nr 3:

 

 • zaświadczenie potwierdzające zameldowanie (kserokopia potwierdzona za zgodność
  z oryginałem, na każdej stronie, przez pracownika urzędu upoważnionego do tego rodzaju czynności),
 • świadectwo szkolne za poprzedni rok nauki (kserokopia potwierdzona za zgodność
  z oryginałem, na każdej stronie, przez dyrektora szkoły lub innego upoważnionego do tej czynności pracownika szkoły),
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach poszczególnych członków rodziny za rok 2012, bądź w przypadku rolników zaświadczenie z Urzędu Gminy o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
 • zaświadczeniez ZUS o wysokości odprowadzonych składek,

 

oraz (dotyczy osób, które takie dochody uzyskują):

 • zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej  o wysokości uzyskanych świadczeń rodzinnych w roku 2012 (kserokopia potwierdzona za zgodność
  z oryginałem, na każdej stronie, przez pracownika urzędu upoważnionego do tego rodzaju czynności)
 • decyzja o wysokości alimentów otrzymywanych w roku 2012 na dziecko (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, na każdej stronie, przez pracownika urzędu upoważnionego do tego rodzaju czynności)

 

a także (w przypadku posiadania):

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności członków rodziny, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (kserokopia potwierdzona za zgodność
  z oryginałem, na każdej stronie, przez pracownika urzędu upoważnionego do tego rodzaju czynności),
 • dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia w olimpiadach/konkursach (kserokopia potwierdzona za zgodność
  z oryginałem, na każdej stronie, przez pracownika urzędu upoważnionego do tego rodzaju czynności).

 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w zaklejonej kopercie, opatrzonej opisem zawierającym imię, nazwisko i adres wnioskodawcy oraz z dopiskiem „Zachodniopomorskie talenty - wniosek o stypendium" w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, do

  23 września 2013 r., do godz.15.30.

UWAGA !!! DECYDUJE DATA WPŁYWU DO URZĘDU

 

 

 


 


 
Aktualności        Pliki do pobrania        FAQ        Ważne informacjeProjekt "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny"
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Budżetu Państwa w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013